Bilder frång träning och prov i konstgryt, Övre Norrlands Grythundklubb


 


Grytträning t i Fällfors.

 


Provgrytet i Fällfors

 


Grävlingen är snart på plats och träningen kan börja.

 


Liz och Hux Flux Karolina Korall - Lina väntar på sin tur.

 


Hux Flux Karolina Korall - Lina

 


Hux Flux Karolina Korall - Lina "apporterar" en räv.

 

 


NO SE UCH Tisalia Ck One - Leo väntar ivrigt och taggat på sin tur...

 


I Fällfors finns det mycket vackert att betrakta som dessa forsar.

 


Inför prov är det mätning och vägning, här är det NO SE UCH Tisalia Ck One - Leo som mäts och vägs.

 


NO SE UCH Tisalia Ck One - Leo ska strax göra ett apporteringsprov, som blev godkänt.

 


NO SE UCH Tisalia Ck One - Leo

 


Nöjd matte och NO SE UCH Tisalia Ck One - Leo efter arbete i provgrytet.

 


NO SE UCH Tisalia Ck One - Leo

 


Hux Flux Karolina Korall - Lina

 


Hux Flux Karolina Korall - Lina och NO SE UCH Tisalia Ck One - Leo

 


Grytlägret 2009 i Fällfors.

 


NO SE UCH Tisalia Ck One - Leo

 


Hux Flux Karolina Korall - Lina

 


Hux Flux Karolina Korall - Lina

 


Varma kläder behövs, denna träning var rätt så kylig.

 

Stellan Johansson och Cindy

 


Pine Spits Alliz bekantar sig med grävlingsskinn.

 


Pine Spits Alliz bekantar sig med grävlingsskinn.

 


Pine Spits Alliz "apporterar" räv.

 


NO SE UCH Tisalia Ck One - Leo

 


Det nya provgrytet byggs i Myckle.

 


 

Flera av våra valpköpare har gjort oss glädjen att delta på både träningar i provgryt och grytträningsläger, här är några bilder

 


Pine Spits Amoz

 

 


SE VCH Pine Spits Alva - Zilla har fått "smak" på rävskinnet.

 

Pine Spits Amoz "apporterar" en räv.

 


Pine Spits Amoz

 


NO SE UCH Pine Spits Alfonz och...

 


SE VCH Pine Spits Alva - Zilla väntar på sin tur att träna i provgrytet.

 

 

 


 

Till början»