Vårvintern 2017

September 2016

April 2016

April 2015

Moly 2 år

Oktober 2014

 

 

 

Pine Spits Alliz och Moly


Internationellutställning, Sjulnäs, Piteå sommaren 2014. Moly  med sin handler Jessica Sandrieser.


Foto: Johan Sandrieser


Foto: Johan Sandrieser


Foto: Johan Sandrieser


 

Jessica med våran Pine Spits Carizma - Moly som blev Bästa Tik 2:a med CERT!
Vi är obeskrivligt tacksamma över att Jessica visade Moly för våran del.

Så STORT TACK Jessica för din insats till sammans med Moly.

Tack även till Johan för all "service" och trevligt sällskap i samband med denna resa.

Utan er hade ett deltagande från oss inte blivit av vid denna utställning.


Sommaren 2014

 

 

 


140225 - 1 år

 

 

 

 


Oktober 2013

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Moly 6 månader


Augusti 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drygt 5 månader

 


130520, 12 veckor

 


130519, 12 veckor

 


130427, 9 veckor

 

 


130421, på äventyr med Tea

 


130308, 6 weeks

 


130331, 5 weeks

 


130328


130226, 4 weeks