ÄLGJAKT (Elkhunting):
  2018»
  2017»
2016»
  2015»
  2014»
  2013»
  2012»
  2011»
  2010»
  2009»
  2008»
 
ÖVRIG JAKT (Other hunting)»
BYGGE AV RÄVFÄLLA (Building a foxtrap)»